Dějiny architektury / 20. století

obrazem pro studenty architektury
úvod    DA1: starověk    DA3: renesance  baroko    DA4: 18. a 19. století    DA5: 20. století    SAT: současnost    download

Charles Jencks - vývojový strom architektury 20. století

1. železobeton v architektuře
nástup železobetonu v zahraničí - Coiqnet, Monier, Hennebique...; vrcholná díla - Baudot, Freyssinet, Berg, Nervi, Maillart, Perret...; ranné příklady u nás - Ehlen, Bechyně, Bartoš...
2. nosné proudy na počátku 20. století, moderna, askeze
Hofmann, Behrens, Berlage; Werkbund a Muthesius; Loos - askeze, konfekce, ornament, raumplan; moderna u nás - Kotěra, Novotný, Gočár...
3. emocionální estetika na počátku 20. století:
německý expresionismus; Wendingen, De Klerk, Kramer, Klint; Steiner; italský futurismus; český kubismus a rondokubismus; art deco, výstava dekorativních umění v Paříži 1925
4. nástup abstrakce v architektuře
De Stijl; Bauhaus; Mies van der Rohe; sovětský konstruktivismus
5. Wright, Le Corbusier
F. L. Wright; Le Corbusier před druhou světovou válkou
6. urbanismus v evropě na počátku 20. století, sociální inženýrství
myšlenka zahradního města - Howard, Sorio y Mata; Garnier a průmyslové město; sociální byt a vzorová sídliště ve dvacátých letech; urbanisté a dezubanisté, Miljutin a princip pásového města; zrod C.I.A.M., sociální aspekty, kongresy, tématika, Athénská charta
7. meziválečná architektura v čechách
společenské souvislosti, kontakty se zahraničím, spolkový život, časopisy; počátky abstrakce, puristická čtyřka, Jiří Kroha; městské polyfunkční, administrativní a obchodní paláce; nájemné, kolektivní a individuální bydlení; Výstava soudobé kultury a kolonie Nový dům v Brně, Osada Baba, Hradec Králové; Zlín; infrastruktura, vybavenost, kulturní stavby
8. meziválečné klasicizující tendence, architektura a ideologie
klasické tendence ve světě - Chicago Herald Tribune, A. Kahn, Palác národů v Ženevě, Asplund; italský racionalismus dvacátých a třicátých let za vlády Musoliniho; německý neoklasicismus třicátých let; socialistický realismus v sovětské architektuře třicátých a čtyřicátých let; Výstava moderní kultury a techniky v Paříži 1937
9. klasicizující tendence v čechách, poetická alternativa mezinárodního stylu
klasicizující tendence v české architektuře dvacátých a třicátých let - Engel, Hybšman, Roith, Wiesner, Plečnik; poetická alternativa mezinárodního stylu; Aalto
10. evropští architekti v USA, kontinuita avantgardy, Johnson, SOM
evropští architekti v USA - Schindler, Neutra; kontinuita evropské avantgardy v USA - Gropius (TAC), Mies; Johnson; SOM
11. Le Corbusier po druhé světové válce, Niemeyer, poezie volné formy
Le Corbusier po druhé světové válce; Niemeyer; Bloc, Parrent, Goff; Scharoun
12. technologie a forma, utopie po druhé světové válce
betonové obloukové konstrukce - Nervi, Candela, Saarinen; zavěšené, stanové a lanové konstrukce - Nowicky, Saarinen, Zetlin, Stynen, Birkerts, Otto; pneumatické konstrukce - Murata, Khanh; lomenice, buňky, plast - Breuer, Hecker, Schein, Chanéac, Schmid, Panton; prefabrikace - Eames, Safdie, Utzon; Fuller; sociální a technologická utopie - Soleri, Friedman, Maymont, Archigram, Metabolisté
13. sebereflexe, nový brutalismus, Rudolph, Japonsko, Kahn
rozpad C.I.A.M., nový brutalismus a pravdivost v architektuře; Smithsonovi, Eyck, Rudolph; Stirling, Tange; Kahn a teorie architektonického konceptu

pro studijní účely fa.cvut.cz a kohokoli jiného | obsah poskytli Vlček & Vorlík | web vytvořil timqui.net | navštivte archii.cz | © 2007