Dějiny architektury / 20. století / 6

obrazem pro studenty architektury
úvod    DA1: starověk    DA3: renesance  baroko    DA4: 18. a 19. století    DA5: 20. století    SAT: současnost    download
6. urbanismus v evropě na počátku 20. století, sociální inženýrství
myšlenka zahradního města - Howard, Sorio y Mata; Garnier a průmyslové město; sociální byt a vzorová sídliště ve dvacátých letech; urbanisté a dezubanisté, Miljutin a princip pásového města; zrod C.I.A.M., sociální aspekty, kongresy, tématika, Athénská charta

pro studijní účely fa.cvut.cz a kohokoli jiného | obsah poskytli Vlček & Vorlík | web vytvořil timqui.net | navštivte archii.cz | © 2007