Dějiny architektury / 20. století / 8

obrazem pro studenty architektury
úvod    DA1: starověk    DA3: renesance  baroko    DA4: 18. a 19. století    DA5: 20. století    SAT: současnost    download
8. meziválečné klasicizující tendence, architektura a ideologie
klasické tendence ve světě - Chicago Herald Tribune, A. Kahn, Palác národů v Ženevě, Asplund; italský racionalismus dvacátých a třicátých let za vlády Musoliniho; německý neoklasicismus třicátých let; socialistický realismus v sovětské architektuře třicátých a čtyřicátých let; Výstava moderní kultury a techniky v Paříži 1937

pro studijní účely fa.cvut.cz a kohokoli jiného | obsah poskytli Vlček & Vorlík | web vytvořil timqui.net | navštivte archii.cz | © 2007