Dějiny architektury / starověk

obrazem pro studenty architektury
úvod    DA1: starověk    DA3: renesance  baroko    DA4: 18. a 19. století    DA5: 20. století    SAT: současnost    download
1. pravěk
megalitické stavby, Carnac, Avebury, Stonehenge, Barnenez, hrob na ostrově Gavrinis; Irsko - New Grange; Malta - Xaghra, Mnaidra, Tarxien; úvod Egypt - Gíza, Sakkára
2. Egypt
Gíza, Sakkára; Médúm; Dášúr; Gíza, Sfinga; Abusír; Abú Gurab
3. Egypt
Der El-Bahari, západní Théby (Véset), Údolí králů; Karnak, Luksor; Abů Simbel; Fílé, Edfu
4. Mezopotámie
Catal Huyuk, Babylon, Uruk, Mari, Aššur, Ur, Kalach, Ninive, Chorsabád; Jerusalém; Persepolis, Súzy
5. Mínojská architektura
Knóssos, Mykény, Tiryns
6. Řecko I.
úvod, názvosloví, typy chrámů
7. Řecko II.
dórské chrámy - Thermos, Olympia, Korkyra, Syrákúsy, Paestum, Selinunt, Korint, Aigína, Athény, mys Sunion, Delfy, Agrigent, Tagea, Epidauros; ionský řád
8. Řecko III.
ionské chrámy - Efesos, Priene, Olympia, Didyma, Magnesia, Sardy, Athény - Akropolis, Pergamon; Korintský řád, Athény
9. Řecko IV.
odeion, knihovna, bůleutérion, radnice, gymnasion, stadion, dům, agora, palaistra, města, divadlo; etruský chrám, nekropole Banditaccia
10. Řím I.
úvod, typy zdiva, dlažba, korintský a kompozitní řád
11. Řím II.
chrámy - Nimes, Řím, Forum romanum, Pantheon, paláce, divadla, amfiteatr, cirk
12. Řím III.
termy, lázně, knihovny, náhrobky, mausoleum, vítězné oblouky, forum, bazilika, cesty, vodovod
13. Řím IV.
Pompeje, přístavy - Ostia, Leptis Magna, Caesarea; římský dům, Hadrianova vila, vila suburbana
14. počátky křesťanské architektury
bazilika, svatý Petr v Říme, Hagia Sofia, San Vitale v Ravenně

pro studijní účely fa.cvut.cz a kohokoli jiného | obsah poskytli Vlček & Vorlík | web vytvořil timqui.net | navštivte archii.cz | © 2007